Виберіть медичний заклад, що Вас цікавить, або ознайомтеся з інформацією про стан медицини Коростенського району, наведену нижче

медицина в Коростене

Поликлиники, фельдшерские пункты, участковые больницы Коростенского района

Діяльність медичної галузі у Коростенському районі

Діяльність медичної галузі Коростенського району спрямована на подальший розвиток системи охорони здоров’я та на покращення стану здоров’я мешканців нашого регіону. Співробітники галузі запроваджують певні пріоритети державної політики у охороні здоров’я. Серед них – розвиток первинної медико-санітарної допомоги, охорона дитинства та материнства, боротьба з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, онкологічними та серцево-судинними захворюваннями, надання кваліфікованої медичної допомоги мешканцям села.
Однією з основних тенденцій, що суттєво впливає на соціально-економічне становище Коростенського району, є подальше погіршення демографічної ситуації.

Другою тенденцією, яка прямо впливає на стан надання медичної допомоги населенню району, є хронічне недофінансування медичної галузі, недоліки Бюджетного Кодексу України.

Третя тенденція – це кадрове забезпечення медичної галузі. І хоча останнім часом ситуація дещо покращала, дефіцит лікарів, високий відсоток лікарів пенсійного та передпенсійного віку, небажання молодих медичних працівників залишатися на роботі у ЛПУ району негативно впливає на надання медичної допомоги населенню Коростенського району.

Крім того, негативною тенденцією, яка суттєво впливає на стан здоров’я населення району (98% має статус постраждалих від аварії на ЧАЕС), є подальше згортання державних програм з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, хронічне недофінансування існуючих програм.
У 2008 році прийнято районні програми, які планується реалізувати у медичній галузі району:
– «Програма розвитку системи надання медичної допомоги хворим на онкологічний профіль на 2008-2010 роки»;
– «Програма розвитку системи надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет на 2008-2015 роки»;
– «Програма запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2008-2010 роки»;
– «Програма створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги»;

На сьогоднішній день медичну допомогу мешканцям села надають – Коростенська центральна районна поліклініка на 370 відвідувань за зміну, 5 сільських дільничних лікарень, сільські лікарські амбулаторії, з яких усі є амбулаторіями сімейного лікаря, а також фельдшерсько-акушерських (ФАП) та фельдшерсько-акушерських (ФАП) .

Система управління галуззю охорони здоров’я Коростенського району дозволяє покращити окремі показники здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров’я за одночасного збереження мережі лікувальних закладів, кадрового та технічного потенціалу.

Одним із основних показників, що характеризують розвиток нації, її благополуччя, та, певною мірою, стан охорони здоров’я – є природний рух населення і насамперед демографічна ситуація.

Стан здоров’я населення Коростенського регіону в останні десятиліття різко погіршився через зниження рівня життя, вплив незадовільних умов довкілля, що пов’язано з наслідками Чорнобильської катастрофи. Це призводить до зростання потреб у медичній допомозі та посилення уваги до проблем охорони здоров’я.

Проблемою охорони здоров’я в районі на сьогоднішній день є те, що відсутня районна лікарня, у бюджеті не закладаються в повному обсязі кошти для взаєморозрахунків за пролікованих хворих у міській та залізничній лікарнях.

Штат та кадри

Кадрова ситуація у Коростенському районі залишається складною, можна назвати критичною. Укомплектованість складає близько 85%. Середній медичний персонал близько 200 осіб. У районі впроваджено єдину кадрову політику – навчання лікарів та середнього медичного персоналу, перерозподіл кадрових ресурсів залежно від необхідності між стаціонарними та амбулаторно-поліклінічними установами. Адміністрація Коростенської ЦРП докладає максимум зусиль, щоб не допускати ситуації, коли в установах ПМСД відсутні медичні працівники. Але на сьогоднішній день відсутні лікарі деяких СЛА. Дані СЛА закриті лікарями-сумісниками з ЦРП та Меленівською СДЛ.

Що стосується ФАПів та ФП, то в деяких із них тимчасово відсутні працівники. На таких ФП працюють сумісники на 0.5 ставки. Васьковичська сільська дільнична лікарня – молода сім’я лікарів забезпечена житлом).

Стаціонарна допомога

Коростенський район є унікальним ще й тим, що у складі ЦРП немає центральної районної лікарні. Стаціонарна медична допомога мешканцям району надається лише на базі п’яти СДЛ із загальною кількістю ліжок – 90.

Значну частину пролікованих хворих складають люди похилого віку, госпіталізація яких проводиться як за медичними, так і за соціальними показаннями, особливо в зимовий період.

В усіх амбулаторно-поліклінічних закладах району функціонують ліжка денного стаціонару. Практикується лікування у стаціонарі будинку.

Коростенський район є районом Житомирської області одним із найбільш постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, а тому згідно з чинним законодавством всі мешканці зобов’язані щороку проходити медичні огляди.

Виявлені хворі оздоровлюються амбулаторно, стаціонарно, санаторно-курортно та у пришкільних таборах. Заплановано оздоровлення дітей на південному березі Криму.

Активізація профілактичної роботи, диспансерного спостереження за хворими, розширення мережі денних стаціонарів та стаціонарів вдома як для дорослих, так і для дітей дозволить покращити стан справ у медичній галузі району.