Сільське господарство Коростенського району

Сільське господарство Коростенського району – галузь матеріального виробництва, що спеціалізується на виробництві молока, зерна та кормових культур. Так склалося під впливом природних умов та соціально-економічних факторів.

Загальна площа земель складає 173,5 тис. га. З них сільськогосподарські угіддя займають 84471 га, у тому числі 34722 га орні землі, близько 1300 га багаторічні насадження, 9170 га сінокосів, 11772 га пасовища, 55557 га складають землі лісогосподарського призначення, 67 відкриті землі, 2182 га під водою. Частка орних земель у земельному фонді становить трохи більше ніж 20% (по Україні 57%). На одного мешканця Коростенщини загалом припадає приблизно 0,81 га сільськогосподарських угідь (по Житомирській області 1 га). Сільськогосподарські угіддя використовуються колективними сільськогосподарськими організаціями та приватними користувачами.

Товарним виробництвом сільськогосподарської продукції у Коростенському районі займаються сільськогосподарські товариства з обмеженою відповідальністю, приватні орендні сільськогосподарські підприємства, а також спільні, дочірні, державні та фермерські господарства. У зв’язку з різким скороченням чисельності працюючих, завантаженість одного працівника значно зросла. Через війну різко знижується ефективність сільськогосподарського виробництва. Так, валова продукція сільського господарства колективних господарств становить лише близько 12 млн. грн., що значно менше, ніж у 1991 році – близько 36 млн. грн. (У цінах 1983 року).

Рослинництво Коростенського району дає зараз лише 30% вартості валової продукції. Посівні площі останніми роками дещо стабілізувалися, щорічно під зерновими культурами зайнято близько 12 тис. га, незначні площі займає картопля, розширюються площі під ріпак та кукурудзу, що спричинено величезним попитом на них як можливої сировини для виробництва біодизелю.

Із зернових культур господарствами Коростенського району в основному культивуються жито, озима пшениця, ячмінь, овес. Посівні площі зернових культур скоротилися порівняно з 1991 роком більш як удвічі. Відповідно, впали і валові збори зерна. З різних причин у районі майже зовсім перестали займатися льонарством, мізерні площі займають колись традиційні для Полісся гречка та просо.

Основною галуззю тваринництва у господарствах Коростенського району є скотарство молочного напряму, що дає половину вартості валової продукції, виробленої господарством. У тваринництві продовжується така негативна тенденція, як спад поголів’я худоби у всіх категоріях господарства. Приблизно половина всього наявного поголів’я худоби міститься у сільськогосподарських підприємствах, інша половина – у підсобних господарствах селян. Продуктивність корів у районі залишається на низькому рівні. Значно зменшилося виробництво м’яса, якого виробляється близько 700 кг на 100 га сільськогосподарських угідь. Приватний сектор став рівноправним партнером колективних господарств Коростенського району у виробництві сільськогосподарської продукції. Так, у сільських подвір’ях міститься близько 3 тис. корів, майже весь наявний у районі птах, понад 90% свиней.

Приватний сектор у районі – це 55% виробленого молока, 40% зерна, понад 90% свинини, м’яса птиці, яєць, картоплі, овочів, фруктів.

Значною проблемою сільського господарства Коростенського району є технічне оснащення. Більшість із наявних у районі тракторів та зернозбиральних комбайнів відпрацювали свій ресурс. За останні 20 років лише кілька господарств (“Обрій”, “Нива”) закуповували нову техніку. Абияк може згладити ситуацію те, що в останні роки приватні господарства та приватні особи закуповують невелику кількість вживаної техніки.

На території Коростенського району, у селі Грозине, функціонує Інститут сільського господарства Полісся Української Академії Аграрних Наук, створений у 1976 році на базі Житомирської дослідної станції та Поліського відділення Українського науково-дослідного інституту механізації та електрифікації сільського господарства. Інститут бере участь у виконанні 18 науково-технічних програм УААН, головна наукова установа Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Житомирської області. Основними напрямками науково-технічної діяльності Інституту є: розробка теоретичних основ підвищення родючості земель, агротехнічних основ побудови інтенсивних та динамічних сівозмін, виведення та впровадження нових сортів сільськогосподарських культур (зернових, льону, картоплі, кормових), удосконалення системи кормовиробництва, розробка технологічних засобів для механізації рослинництва.

Інститутом розроблено та впроваджено у виробництво ґрунтозахисну систему землеробства, енергозберігаючу технологію обробітку ґрунту, екологічно безпечні технології використання добрив та меліорантів, виведено нові сорти та гібриди сільськогосподарських культур (озимого жита – 3, льону – 5, картоплі – 4, люпину – 2). Щороку на полях інституту в Грозино вирощують 300-500 тонн елітного насіння жита, пшениці, ячменю, вівса, багаторічних трав, люпину, пелюшки та близько 150 тонн картоплі. Середня врожайність зернових культур на полях інституту щорічно становить 20-30 ц/га.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.