ДРАЦС м. Коростень

ЗАГС города Коростень

11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, 25.

Завідувачка: (041 42) 5-04-30, відділ реєстрації: (041 42) 5-04-82

Е-майл: vcs@krm.zt.drsu.gov.ua

Робочі дні: Вівторок з 8.00 до 20.00. Середа-субота з 8.00 до 17.00. Перерва на обід: з 12:00 до 13:00. Понеділок з 09.00 до 17.00 – проведення державної реєстрації смерті. Остання п’ятниця місяця – санітарний день для обробки приміщення архівосховища відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Четвер – надання безкоштовних консультацій з питань державної реєстрації актів цивільного стану, які включені до пункту 10 Переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168. Вихідні дні: Неділя, Понеділок

№1,№5,№7 маршрутного транспорту міста. Зупинка: “Центр”.

Розташування на карті:

Коростенський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Коростенський відділ реєстрації актів цивільного стану розташований неподалік центру, навпроти готелю “Коростень” на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку за адресою: 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, 25 . Телефони: Завідувачка: 5-04-30, відділ реєстрації: 5-04-82. Дістатися можна №1, №5, №7 маршрутного транспорту міста Коростень, зупинка: “Центр”.

Робітники ДРАЦС (ЗАГС)

Жиліна
Галина Григорівна

Гулакова
Тетяна Іванівна

Стеценко
Наталія Миколаївна

Бондаренко
Наталія Володимирівна

Бабска
Світлана Володимирівна

Основні функції та завдання відділу реєстрації актів цивільного стану в місті Коростень.

Відділ реєстрації актів цивільного стану м. Коростень (далі – відділ РАГС) підпорядковується Головному управлінню юстиції у м. Житомирі та є його структурним підрозділом.
Відділ РАГС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, ухваленими відповідно до Конституції та законів України. актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції у м. Житомирі.


Оберіть інформацію по роботі Коростенського РАГСу

Коростенський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області входить до переліку  установ і організацій, що надають адміністративні послуги.

Згідно з Законом України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 №5209-VІ, надалі Закон :

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адмінпослуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав.

Вимоги Закону поширюються на надання суб’єктами надання адмінпослуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів.

Перелік адміністративних послуг визначається Законом (ст.5). Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адмінпослуг безпосередньо, через центри надання адмінпослуг та/або через Єдиний портал адміністративних послуг (держатель порталу – Міністерство економічного розвитку і торгівлі ).

Суб’єктом надання адмінпослуг на кожну адмінпослугу, яку він надає, затверджується інформаційна  картка.

До 01.01.2014 р. центри надання адмінпослуг утворюються міськими радами міст обласного,  республіканського значення (ст. 9 Закону).

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану» (із змінами та доповненнями), затверджено перелік платних послуг, що надаються органами ДРАЦС:

– видача свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу;

– видача свідоцтва про розірвання шлюбу;

– видача свідоцтва про реєстрацію зміни імені;

– видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням, виправленням і поновленням  актових записів цивільного стану;

– повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

До безкоштовних адмінпослуг відносяться:

– видача свідоцтва про смерть;

– видача свідоцтва про народження.

У відділі розроблені інформаційні картки на кожну адмінпослугу.

Згідно з ч. 3 ст.20 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» відділи ДРАЦС надають, крім адміністративних, платні послуги, перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №1168 від 22.12.2010 року.


Коростенський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області повідомляє, що згідно з наказом Міністерства юстиції України №3446/5 від 02.12.2016 року долучається до пілотного проекту щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет  з 01.02.2017 року.

 

     Для подачі заяв через мережу Інтернет необхідно звертатись на веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» на сайті Міністерства юстиції.

Перелік заяв, які можуть бути подані за допомогою ВЕБ – порталу:

 

1. Заява про державну реєстрацію шлюбу.

2.Заява матері та батька дитини про визнання батьківства.

3.Заява про внесення відомостей про батька за вказівкою заявника.

4.Заява про визнання батьківства після народження.

5.Спільна заява чоловіка та дружини( колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини.

6.Заява про державну реєстрацію народження дитини, яка досягла одного року і більше.

7.Заява про реєстрацію народження з пропуском строку.

8.Заява про визнання батьківства до народження дитини.

9.Спільна заява попереднього чоловіка матері дитини та чоловіка у повторному шлюбі про визнання батьківства.

10.Заява про зміну імені.

11.Заява про зміну прізвища малолітньої дитини.

12.Заява про зміну прізвища дружини або чоловіка відповідно до статті 53 Сімейного кодексу України

13.Заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей.

14.Заява про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України.

15.Заява про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду.

16.Заява про повторну видачу свідоцтва про шлюб.

17.Заява про повторну видачу свідоцтва про зміну імені.

18.Заява про поновлення актового запису цивільного стану.

19. Заява про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

20.Заява про повторну видачу свідоцтва про смерть.

21.Заява про повторну видачу свідоцтва про розірвання шлюбу

22.Заява про внесення змін, доповнень до актового запису цивільного стану.

23. Заява про анулювання актового запису цивільного стану.

24. Заява про видачу повторного свідоцтва про народження.


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ПО МІСТУ КОРОСТЕНЮ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ КОРОСТЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО  СТАНУ ПО МІСТУ КОРОСТЕНЮ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ КОРОСТЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

1. ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ПО МІСТУ КОРОСТЕНЮ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ КОРОСТЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі-відділ)  є  структурним  підрозділом реєстраційної  служби Коростенського міськрайонного   управління   юстиції у Житомирській області  (далі    – реєстраційна    служба    управління   юстиції),   який   реалізує повноваження  Державної  реєстраційної  служби  України  (далі   – Укрдержреєстр)  у  сфері  державної  реєстрації  актів  цивільного стану.

Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику реєстраційної служби управління юстиції.

Відділ створюється, реорганізується та ліквідується відповідно до наказу Міністерства юстиції України.

2. Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією України,  законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими актами  законодавства,  а  також  наказами  Укрдержреєстру, Головного   управління   юстиції  у Житомирській області,  Коростенського  міськрайонного управління юстиції.

3. Основними завданнями відділу є:

3.1. Забезпечення  повної, своєчасної і правильної державної реєстрації    актів   цивільного   стану   відповідно   до   вимог законодавства.

3.2. Забезпечення  у  межах визначеної компетенції реалізації громадянами особистих і майнових прав.

3.3. Збереження архівного фонду відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

3.4. Ведення   з   дотриманням  вимог  чинного  законодавства Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

3.5. Видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Проводить  державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження,  смерті,  шлюбу,  розірвання шлюбу,  зміни імені (прізвища,  власного  імені,  по  батькові)  та  про  кожний  факт державної   реєстрації  акта  цивільного  стану  видає  відповідні свідоцтва  про державну реєстрацію актів цивільного стану.

4.2. Уносить до Державного  реєстру  актів  цивільного  стану громадян відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення,  позбавлення та поновлення батьківських  прав,  шлюб, розірвання  шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, поновлення   та   анулювання   актових  записів  цивільного  стану відповідно  до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану   громадян,   затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів України від 22.08.2007 N 1064 (зі змінами).

4.3. Готує матеріали  та  вирішує  питання  про  зміну  імені (прізвища, власного імені,  по батькові) фізичних осіб – громадян України.

4.4.  Готує матеріали та вирішує питання про внесення змін до актових записів цивільного стану та поновлення втрачених записів.

4.5.  Готує  та  подає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,  містах  Києві  та  Севастополі за місцем зберігання актового запису, який підлягає анулюванню, матеріали для вирішення питання  щодо  анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану.

4.6. Складає висновок про анулювання актового запису про шлюб у  випадках,  передбачених  статтею 39 Сімейного  кодексу  України, та анулює актові записи цивільного стану відповідно до норм законодавства.

4.7. Приймає рішення щодо вилучення і повернення анульованого свідоцтва   відповідному   органу   державної   реєстрації   актів цивільного стану. У разі неповернення анульованого свідоцтва надає інформацію  про  його анулювання  для  оприлюднення на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру .

4.8. При  прийнятті  заяви  про державну реєстрацію шлюбу на бажання наречених видає направлення на медичне обстеження.

4.9. Забезпечує  належне  зберігання   та   оформлення   книг державної реєстрації  актів  цивільного  стану, метричних книг та іншої документації, пов’язаної з державною реєстрацією цих актів.

4.10.  Веде  в  установленому  порядку  облік  книг державної реєстрації актів цивільного стану .

4.11. Забезпечує   належні   облік  та  зберігання,  а  також витрачання бланків   свідоцтв   про  державну  реєстрацію  актів цивільного стану з дотриманням вимог законодавства.

4.12. Видає повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного  стану, витяги з Державного  реєстру актів  цивільного стану  громадян у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.13. Вивчає  й  узагальнює  практику  застосування   чинного законодавства  з  питань  державної  реєстрації  актів  цивільного стану.

4.14.  Подає  до відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби  Головного  управління  юстиції у Житомирській області в установленому законодавством   порядку   звіти  про  державну реєстрацію  актів цивільного  стану за формами N 97 “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”  (місячна)  та N 98 “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” (піврічна,  річна),  затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 24.01.2013 N 169/5, зареєстрованим у Міністерстві  юстиції  України  29.01.2013 за N 189/22721, а також звіти  про  використання  бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

4.15. Розглядає звернення та інформаційні запити громадян, а також запити установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу.

4.16.  Організовує  та  надає  фізичним  особам з дотриманням вимог чинного   законодавства   платні   послуги,  перелік  яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

5. Відділ  має  право  безоплатно  одержувати   від    державних органів,  підприємств,  установ  і організацій документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.  Відділ  взаємодіє  з іншими органами державної реєстрації актів  цивільного  стану  та  місцевими органами виконавчої влади, органами   місцевого   самоврядування,   а  також  підприємствами, установами,   організаціями   з   питань,   що  належать  до  його компетенції.

7. Керівник   відділу  (заступник  начальника   служби    –  начальник  відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Коростеню реєстраційної служби Коростенського міськрайонного управління юстиції ),   призначається  на  посаду  та  звільняється з посади  начальником реєстраційної служби Головного  управління  юстиції  у Житомирській області  за поданням начальника  реєстраційної  служби Коростенського міськрайонного   управління  юстиції у Житомирській області після  погодження із заступником начальника реєстраційної служби – начальником  відділу  державної  реєстрації актів  цивільного  стану реєстраційної служби Головного управління юстиції.

Начальником відділу  може  бути громадянин України,  який має
повну вищу  юридичну  освіту  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
спеціаліста,  магістра  та стаж роботи у сфері правової діяльності
на державній службі на посаді головного  спеціаліста  чи  в  інших
сферах управління не менше 3 років.

8. Керівник відділу:

8.1. Здійснює керівництво відділом,  організовує його  роботу та несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.

8.2. Уносить подання щодо призначення на посади та звільнення
з посад спеціалістів та інших працівників відділу.

8.3. Уносить  пропозиції  щодо  заохочення  і  притягнення до
дисциплінарної відповідальності спеціалістів та інших  працівників відділу.

8.4. Забезпечує  і  контролює дотримання працівниками відділу виконавської та трудової дисципліни.

8.5. Веде особистий прийом громадян.

8.6. У встановленому законодавством порядку  вирішує  питання
про скорочення місячного строку державної реєстрації шлюбу.

8.7. Розподіляє   обов’язки   між   працівниками  відділу  та розробляє посадові інструкції працівників відділу.

8.8. Організовує підвищення кваліфікації працівників  відділу .

8.9. Організовує та контролює ведення діловодства у відділі.

8.10. Забезпечує   співпрацю  з  органом  ведення  Державного реєстру виборців та  подання  до  нього  відомостей,  передбачених Законом України “Про Державний реєстр виборців”.

8.11. Відповідає за належні зберігання та облік, оформлення і ведення книг державної реєстрації актів цивільного стану.

8.12.  Відповідає  за  належні  облік  та зберігання, а також витрачання   бланків   свідоцтв   про  державну  реєстрацію  актів цивільного стану з дотриманням вимог законодавства.

8.13. Відповідає  за належну організацію роботи щодо  надання згідно з частиною третьою статті 20 Закону України  “Про  державну реєстрацію  актів цивільного стану” платних послуг,  а також ведення обліку платних послуг відповідно до порядку  надання платних  послуг  відділами  державної  реєстрації актів цивільного стану, що затверджується Міністерством юстиції України.

9. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Штатний  розпис відділу затверджується Головним управлінням юстиції у Житомирській області, в межах, визначених Мін’юстом.

10. Відділ є юридичною особою, має дві печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

11. Відділ знаходиться за юридичною адресою: вул. Грушевського, будинок 25, м. Коростень, Житомирська область, 11500.


Реєстрація народження та місця проживання новонароджених дітей.

Коростенський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, відповідно до наказу Міністерства юстиції України «Деякі питання організації роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану, пов’язаної з державною реєстрацією народження дитини» від 26 серпня 2015 за № 1593/5, (зі змінами) повідомляє, що відділ співпрацює з пологовим відділенням щодо надання послуги з прийому документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини та видачі свідоцтва про народження безпосередньо у пологовому будинку та, окрім цього, прийому документів для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.
Державна реєстрація народження проводиться на підставі медичного свідоцтва про народження, виданого медичною установою, де приймалися пологи.
Для подання заяви про державну реєстрацію народження та отримання свідоцтва про народження безпосередньо в пологовому будинку, крім медичного свідоцтва про народження, необхідно надати наступні документи:
– якщо батьки дитини перебувають у зареєстрованому шлюбі та мають спільне прізвище: паспорти батьків та свідоцтво про шлюб. Присутність батька не обов’язкова;
– якщо батьки дитини перебувають у зареєстрованому шлюбі та мають різні прізвища: паспорти батьків, свідоцтво про шлюб та спільна заява щодо присвоєння дитині прізвища (заява складається при подачі документів). Присутність обох батьків як при подання заяви, так і при отриманні свідоцтва про народження обо обов’язкова;
– якщо мати не перебуває у зареєстрованому шлюбі, але є батько, який бажає визнати батьківство: паспорти батьків та спільна заява про визнання батьківства (заява складається при подачі документів). Присутність обох батьків як при поданні заяви, так і при отриманні свідоцтва про народження обов’язкова;
– якщо мати дитини не перебуває у зареєстрованому шлюбі і немає заяви особи, яка визнає своє батьківство: паспорт матері та заява про запис відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу (заява складається при подачі документів).
Окрім цього, для державної реєстрації народження громадяни можуть особисто звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання або за місцем знаходження пологового будинку.
Щоб отримати довідку про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, крім вищезазначених документів необхідно подати заяву про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини, квитанцію про оплату адміністративного збору . Якщо батьки проживають за однією адресою, то при поданні заяви достатньо присутності одного з батьків. Якщо ж батьки не проживають за однією адресою, при поданні заяви необхідна присутність обох батьків.
Довідку про реєстрацію місця проживання можна отримати і при зверненні у відділ з документами для реєстрації народження дитини.


ШЛЮБ ЗА ДОБУ

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 502-р “Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації”(із змінами), у місті Кам’янці-Подільському запроваджено державну реєстрацію шлюбу у скорочені строки. Учасником пілотного проекту визначено Кам’янець-Подільський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.
Інформація про організатора державної реєстрації шлюбу:
Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник
32300, Хмельницька обл., м.Кам’янець-Подільський, вулиця Іоанно-Предтечинська, будинок 2; код згідно з ЄДРПОУ – 02224070
Місця проведення державної реєстрації шлюбу:
м.Кам’янець-Подільський, вулиця П’ятницька, 11 (Галерея мистецтв);
м.Кам’янець-Подільський, вулиця Польський ринок, 18 (Кам’янець-Подільський туристично-інформаційний центр);
м.Кам’янець-Подільський, вулиця Польський ринок, 1 (Міська Ратуша).
м. Кам’янець -Подільський, вулиця Замкова, 1 (Стара Фортеця)
Контактні телефони для запису на реєстрацію та консультацій:
(03849) 2-55-33, 0676701268
Особам, які бажають зареєструвати шлюб у скорочені строки, необхідно укласти договір про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу – з Кам’янець-Подільським державним історичним музеєм-заповідником, подавши наступні документи:
1. Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (іноземець, особа без громадянства, додає документ, що підтверджує законність його (її) перебування на території України).
2. У разі якщо особи, які бажають зареєструвати шлюб, або один з них раніше перебували у шлюбі, –документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним, тощо).
Не пред’являються оригінали документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу, якщо відповідні актові записи цивільного стану, про які повідомлено у договорі, складені органами державної реєстрації актів цивільного стану України.
3. Документи, складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладами українською мовою, засвідченими в установленому порядку.
4. Документи про сплату державного мита та про сплату платних послуг, що надаються відділом державної реєстрації актів цивільного стану.
Державна реєстрація шлюбу проводиться у строк, визначений заявниками, у тому числі в день подання відповідної заявки. Для цього вонимають: прибути у визначені договором місце, дату та час проведення державної реєстрації шлюбу; надати вище вказані документи уповноваженому працівнику відділу державної реєстрації актів цивільного стану; ознайомитись із даними, унесеними до заяви про державну реєстрацію шлюбу та до актового запису про шлюб, і засвідчити їх власними підписами у відповідних графах заяви та актового запису.

 

33 Comments

 1. Добрый день!
  Мне необходим дубликат свидетельства о рождении Борисенко Людмилы Александровны, родившейся 23 марта 1946г. в г.Коростень
  Подскажите пожалуйста можно ли сделать данный дубликат и отправить его в Россию, а так же сколько это будет стоить? Спасибо.

  1. Добрый день!
   Мне необходим дубликат свидетельства о рождении Циберт Ванда Рудольфовна, родившейся 29 января 1930г. в г.Коростень
   Подскажите пожалуйста можно ли сделать данный дубликат и отправить его в Россию, а так же сколько это будет стоить? Спасибо.

 2. Можно, ли узнать, жив ли мой родственник (отец), проживающий в г. Коростень.
  Что надо для этого сделать, как с вами связаться?
  Я живу в России.
  Заранее благодарю, Александр.

 3. Добрый день подскажите ,хочу усыновить детей, по документам что нам нужно ? С женой живём в гражданском браке Заранее Благо дарю

 4. Добрый день. Есть ли электронный адрес через который можно запросить справку о наличии актовой записи о рождении моего деда в г. Житомир Коростенский район с.Горщик в 1919 году?

  1. Добрый день. Можно узнать ваш электронный адрес. Необходимо отправить запрос.

 5. Здравствуйте.можно ли восстановить св-во о рождении моей бабушки рождённой в 1948 году г Коростень.это возможно?

 6. Здравствуйте ! Я родился в Коростене 11 января 1957 года .
  Мне необходимо получить повторное свидетельство о рождении с апостилем .
  Как это можно сделать и как оплатить? Можно узнать реквизиты для оплаты и адрес, что бы по почте отправить запрос.

  С 1981 года проживаю в городе Челябинск в. России. Заранее благодарю за ответ

 7. Добрий день мені потрібно зарегеструвати дитину як можна записатися і зв’язатися з вами

 8. Добрый день! Для консульской проверки потребовалось свидетельство о браке бабушки с дедушкой. Как можно получить повторное? Проживаем в г. Магнитогорске Челябинской области. Для предоставления более полных данных вышлите пожалуйста адрес электронной почты.

 9. Здравствуйте. Хочу подать документы на развод через интернет. Детей нет, имущественных и других претензий нет. Можно получить информацию, сколько и по каким реквизитам оплатить?

 10. С.кажіть будь-ласка!Чи готове мое свідоцтво про народження Яценко Олена Василівна

 11. Добрий день мені треба зробити свідоцтво про народження дитини
  Але я зараз за кордоном як це можно зробити

  1. через інтернет можете спробувати зареєструвати народження дитини. Або вже як приїдете до України зареєструєте

 12. Можна зараз зареєструвати шлюб не маючи на руках довідку про розлучення та свідоцтво про смерть одного з подружжя

 13. Ніколи не думав, що коли-небудь буде потрібно мені свідоцтво про народження.
  І ось воно знадобилося, але воно було втрачено при переїзді на інше місце проживання.
  Коли я звернувся по дублікат свідоцтва про народження в Коростенський Відділ запису
  громадянського стану мені було відмовлено. Спочатку вони вимагали довіреність, потім довіреність має бути засвідчена аппостилем. Я все зробив, як вони просили. В результаті все одно не одержав.
  Там працюють, як я зрозумів 5 працівникію! Що вони там роблять??? Навіщо там сидять?
  Звичайно, це дуже погані працівники. І так погано працювати в такий тяжкий час!?
  Сором, сором та сором. Розчарований дуже.

 14. Шановний Едуард. У видачі повторно свідоцтва про народження, вам ніхто не відмовив. Вам була надана консультація згідно чинного законодавства, яке передбачає, що якщо людина не може особисто отримати свідоцтво про своє народження, то вона може дати доручення іншій особі щоб його отримати. Якщо ви проживаєте в іншій країні, таке доручення має бути перекладено на українську мову (державну мову) і на ньому має бути проставлений апостель. Особа, якій доручено отримати свідоцтво, має пред’явити паспорт і оригінал доручення. Це не наші забаганки, а вимоги чинного законодавства, які ми не порушуємо в будь-якому випадку і без виключення. Тому не потрібно писати, що працівники відмовили.

 15. Чому не можна зайти на веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» на сайті Міністерства юстиції.?

 16. Доброго дня! Загубилось свідоцтво про народження дитини. Чи можна його відновити?

 17. Здравствуйте. Я живу в Израиле. Как я могу получить копию Свидетельства о рождении на Зильберман Эля Иосифович 26 мая 1937 года рождения Место
  рождения Житомирская обл. г. Коростень
  С Уважением Гиберман Михаил
  Слава УКРАИНЕ!!!!!

 18. Доброго дня!
  Дитина в 2022 році народилася за кордом отримала громадянство України на даний момент ще за кордом, чи може бабуся дитини з оригіналами документів зареєструвати дитину? Або можливий інший спосіб онлайн реєстрації?
  Буду дуже вдячна за інформацію та надання розяснення.

  1. Це ви можете мабуть самостійно зробити через через Є-малятко або в ЦНАП сходіть, там також реєструють.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.