Взаємодія органів внутрішніх справ із громадськими формуваннями здійснюється на основі загальних принципів державного управління

Найважливішою умовою ефективності діяльності з охорони правопорядку, профілактики правопорушень є організація взаємодії органів внутрішніх справ і громадських формувань, що беруть участь в охороні громадського порядку й забезпеченні суспільної безпеки. Взаємодія передбачає узгодження цілей і об’єднання зусиль органів внутрішніх справ і громадських формувань для спільного розв’язання завдань у сфері громадського порядку та суспільної безпеки. Оскільки на органи внутрішніх справ держава поклала функції щодо безпосереднього забезпечення охорони громадського порядку та суспільної безпеки, їм належить провідна роль в організації взаємодії із громадськістю, що бере участь в охороні правопорядку.

Взаємодія органів внутрішніх справ із громадськими формуваннями здійснюється на основі загальних принципів державного управління. Ці принципи й форми взаємодії органів внутрішніх справ із громадськими формуваннями з охорони правопорядку закріплені у нормативних актах, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ і громадських формувань, а також інших актах.Робота громадських формувань проводиться згідно положень Конституції України, Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» та наказу МВС України від 23.08.2011 № 608 «Про затвердження інструкції роботи органів внутрішніх справ України із забезпечення взаємодії з населенням та громадськими формуваннями з охорони громадського порядку у сфері профілактики правопорушень».

Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 22.06.2000 року № 1835-ІІІ «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» повністю врегулював усі відносини у сфері участі громадян у забезпечення правопорядку в державі. В ньому чітко визначено повноваження органів державної влади, у тому числі й органів внутрішніх справ, щодо залучення населення до охорони громадського порядку, порядок створення та реєстрації громадських формувань з охорони громадського порядку, основні функції, права та обов’язки їх членів, а також засади правових гарантій і соціального захисту громадян, які беруть участь у цій діяльності.

Основними формами взаємодії органів внутрішніх справ з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку є: — проведення нарад за участю керівників громадських формувань, на яких розробляються та погоджуються спільні заходи із забезпечення правопорядку на територіях обслуговування; — заслуховування керівників громадських формувань щодо участі їх членів в охороні громадського порядку, проведенні спільних з органами внутрішніх справ профілактичних рейдів та інших відпрацювань територій населених пунктів; — розгляд стану матеріально-технічного забезпечення та заохочення

кращих членів громадських формувань; — проведення звірок наявної кількості громадських формувань з охорони громадського порядку та їх членів, зареєстрованих відповідно до Закону;

— вирішення питань щодо відновлення, створення нових та припинення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку.

На території міста Коростеня діє одне громадське формування «Коростенський Яструб», до складу якого входить 27 членів, до основних функцій якого у допомозі поліції відносяться:

– захищати честь і гідність громадян, їх законні інтереси, права і свободи від протиправних посягань;

– надавати допомогу дільничним офіцерам поліції в забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, профілактиці правопорушень;

– негайно інформувати дільничних офіцерів поліції, а в разі їх відсутності чергових міськрайорганів про відомі їм факти підготовки чи вчинення злочинів, місця зосередження осіб, схильних до скоєння правопорушень та злочинів, і груп нелегальних мігрантів;

-сприяти дільничним офіцерам поліції у виявленні та розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті майна сільськогосподарських товариств, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань;

-охороняти місце пригоди з метою збереження слідів злочину та інших речових доказів до прибуття працівників міліції;

-уживати заходів для надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;

-брати участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

Старший інспектор сектору превенції Коростенського ВП

Наталія Соловйова

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.