Господарський комплекс Коростенського району

Господарський комплекс Коростенського району склався під впливом мінерально – сировинних, кліматичних, ґрунтових, лісових, трудових ресурсів та історико – економічних чинників. Складається комплекс із галузей матеріального виробництва та невиробничої сфери.

До виробничої сфери належать промисловість, сільське господарство, транспорт, зв’язок, до невиробничої – освіта, охорона здоров’я, культура, торгівля та громадське харчування, побутове обслуговування. У промисловості провідне місце належить видобутку гранітів, габро, лабрадоритів, виробництва нерудних будівельних матеріалів, виготовлення залізобетонних конструкцій, хімічного та сільськогосподарського машинобудування, виробництва обладнання та обладнання промислового та виробничо-технічного призначення, продуктів харчування. У цих областях регіон займає важливе місце у народно-господарському комплексі України та має значні експортні можливості.

Сільськогосподарське виробництво, особливо громадське, останніми роками значно знизило свій потенціал. Зниження кількісних показників виробництва сільськогосподарської продукції супроводжується звуженням галузей спеціалізації. Об’єктивні та суб’єктивні причини призвели майже до повної ліквідації виробництва хмелю, льону, картоплі у сільськогосподарських підприємствах.

На транспорті головну роль грає залізничний та автомобільний. Поліпшили роботу підприємства зв’язку, торгівлі, побутового обслуговування.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.