Вартість перевезень, пільгові перевезення, правила перевезень у маршрутках Коростеня

Вартість перевезень у маршрутному транспорті міста Коростень з 01.02.22р. становить 12 грн

У маршрутках виділено 2 пільгових місця – проїзд на яких становить 50% від вартості для:

 • Пенсіонерів
 • Інвалідів 1 і 2 групи

За пільговими талонами дозволяється безкоштовний проїзд для:

 • Потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії
 • Ліквідаторів аварії на ЧАЕС
 • Інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС

Безкоштовний та необмежений проїзд у маршрутках Коростеня встановлений для:

 • Учасників бойових дій
 • Інвалідів ВВВ
 • Інвалідів по зору 1 та 2 групи
 • Дітей до 8 років
 • Дітей-сиріт

Витяг з  ПРАВИЛ

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту

I. Загальні положення

1. Ці правила визначають порядок здійснення перевезень пасажирів та їх багажу автобусами, таксі, легковими автомобілями на замовлення, а також обслуговування пасажирів на автостанціях і є обов’язковими для виконання організаторами (замовниками) регулярних перевезень та замовниками транспортних послуг, автомобільними перевізниками, персоналом автомобільного транспорту, автостанціями та пасажирами.

2. Терміни, що вживаються цих Правилах, мають таке значення:

1) автостанційний збір – плата за надання обов’язкових послуг автостанціями, що справляється з осіб, які придбавають квитки на проїзд автобусами приміських, міжміських та міжнародних маршрутів, і включається до вартості квитка;

2) багаж – вантаж, розміри якого не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою від 10 до 40 кілограмів;

3) багажна квитанція – документ, який видається пасажиру на підтвердження факту прийняття багажу для перевезення або зберігання, із зазначенням його цінності, вартості перевезення та зберігання;

4) бронювання місця (кількох місць) – попереднє замовлення місця (кількох місць) в автобусі з відстроченням платежу на визначений строк;

5) вартість квитка – сума, що складається з вартості проїзду автобусом, автостанційного збору, плати за послуги з попереднього продажу квитків (за наявності такої);

6) вартість проїзду – сума, за якою автомобільний перевізник здійснює перевезення, що включає вартість за тарифом, страховий платіж та податок на додану вартість;

7) диспетчер – особа, на яку покладено повноваження щодо здійснення диспетчерського управління;

8) диспетчерська станція – спеціально обладнане приміщення або комплекс технічних споруд (засобів), призначених для диспетчерського управління рухом автобусів та/або таксі;

9) квиткова каса – спеціально обладнане приміщення, в якому здійснюється оформлення квитків та документів, що підтверджують право на перевезення багажу, а також їх повернення;

10) квиток на проїзд – документ установленої форми, який підтверджує факт укладення договору перевезення;

11) мережа стоянок таксі – територіально визначена сукупність спеціально обладнаних стоянок, на яких таксі перебувають під час очікування пасажира;

12) пасажир – особа, якій надається послуга перевезення транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним;

13) пасажиромісткість – передбачена технічною характеристикою транспортного засобу та визначена реєстраційних документах кількість місць для перевезення пасажирів у транспортному засобі;

14) пасажиропотік – кількість осіб, які здійснюють проїзд визначеним маршрутом або напрямком у певний проміжок часу;

15) попередній продаж квитків – продаж квитків за добу до відправлення автобуса в рейс;

16) поточний продаж квитків – продаж квитків у день відправлення автобуса в рейс;

17) ручна поклажа – вантаж, розміри якого не перевищують 60х40х20 сантиметрів, вагою до 10 кілограмів включно;

18) схема маршруту – картографічне зображення маршруту;

19) транспортні послуги – діяльність, пов’язана із задоволенням потреби населення в перевезеннях автомобільним транспортом;

20) трафарет – покажчик інформації для пасажирів про маршрут.

Інші терміни вживаються значенні, наведеному в Законі України “Про автомобільний транспорт” (2344-14).

3. Порядок організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом встановлює Мінтрансзв’язку.

4. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транспортом здійснюються відповідно до цих Правил, законодавства про захист прав споживачів та інших нормативно-правових актів у сфері автомобільних перевезень.

5. Персонал автомобільного транспорту та особи, діяльність яких пов’язана з наданням послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, повинні мати відповідні знання та кваліфікацію.

6. Транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів, повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності, охорони праці та екології, перебувати в належному технічному і санітарному стані, бути укомплектованими відповідно до законодавства з відповідним оформленням ліцензійної картки.

7. Дія цих Правил не поширюється на перевезення, які здійснюються:

1) транспортними засобами спеціального призначення;

2) транспортними засобами, задіяними під час забезпечення обороноздатності, правопорядку та ліквідації наслідків стихійного лиха і надзвичайної ситуації;

3) службовими легковими автомобілями;

4) транспортними засобами, які належать фізичним особам і використовуються ними для задоволення власних потреб, що не має на меті отримання прибутку.

8. Інформаційне забезпечення перевезень пасажирів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про мови.

9. Розклад руху автобусів під час здійснення міжміських перевезень, тривалість рейсу яких перевищує чотири години, складається з урахуванням необхідності задоволення потреби пасажирів у питній воді, харчуванні тощо.

10. Державний контроль дотриманням передбачених цими Правилами вимог покладається на Головавтотрансінспекцію, органи Державтоінспекції та Держспоживстандарту.

11. Замовники перевезень, перевізники, автостанції, персонал автомобільного транспорту та пасажири несуть відповідальність виконання цих Правил згідно із законом.

12. Обов’язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті здійснюється згідно із законодавством.

II. Перевезення пасажирів автобусами

13. Перевезення пасажирів автобусами залежно від режиму їх організації можуть бути: регулярними, регулярними спеціальними та нерегулярними.

Умови регулярних та регулярних спеціальних перевезень зазначаються у паспорті маршруту.

14. Регулярні перевезення організовують відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (далі – замовники регулярних перевезень) згідно програмами розвитку автомобільного транспорту на відповідній території метою задоволення потреби населення перевезеннях з урахуванням пропозицій громадян, підприємств, установ, організацій і перевізників.

15. Замовники регулярних перевезень визначають умови їх організації на відповідній території.

16. Автобусний маршрут загального користування (далі – маршрут) відкривають:

 • Укравтотранс – міжобласний та міжнародний;
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації – внутрішньообласний;
 • виконавчі органи сільських, селищних і міських рад – міський.

17. Відкриття та закриття маршруту проводиться за рішенням замовника регулярних перевезень з одночасним внесенням змін до реєстру маршрутів.

18. Припинення перевезень за маршрутом проводиться рішенням замовника регулярних перевезень, яке приймається не пізніше ніж за 15 днів до припинення перевезень, а у разі настання обставин непереборної сили – невідкладно.

19. Внесення змін постійного характеру до маршруту та/або графіка руху здійснюється у межах відповідної мережі маршрутів.

20. Внесення змін постійного характеру до маршруту (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок та/або зміна графіка руху може здійснюватися:

1) на міських і приміських маршрутах у разі зміни:

 • графіка руху (часу відправлення кінцевих або проміжних зупинок), що не перевищує 20 хвилин;
 • шляху проходження (продовження або скорочення без зміни виду сполучення), що не перевищує 25 відсотків загальної протяжності маршруту;
 • шляху проходження (без зміни кінцевих зупинок та виду сполучення), якщо така зміна стосується не більш як 30 відсотків загальної протяжності маршруту;

2) на міжміських маршрутах у разі зміни:

 • графіка руху до будь-якої із зупинок не більш як на одну годину;
 • шляху проходження міжобласного маршруту в межах однієї області умови, що зміна його протяжності не перевищує 100 кілометрів, після її погодження в установленому порядку.

21. Внесення змін до маршруту та/або графіка руху, передбачених пунктом 20 цих Правил, здійснюється шляхом внесення змін до договору про організацію перевезень дозволу на обслуговування (далі – дозвіл) за погодженням сторін.

22. Внесення змін до маршруту та/або графіка руху, не передбачених пунктом 20 цих Правил, здійснюється за умови розірвання договору про організацію перевезень анулювання дозволу за погодженням сторін шляхом виключення маршруту та/або графіка руху відповідної мережі маршрутів та включення до неї нового маршруту.

23. Місця зупинки автобуса, який здійснює перевезення звичайному режимі руху на міському маршруті, встановлюються на відстані 400 – 600 метрів одна від одної межах розташування багатоповерхової забудови і на відстані 600 – 800 метрів – у межах розташування одно- та двоповерхової забудови.

24. Місцями зупинки автобуса, який здійснює перевезення режимі маршрутного таксі, визначаються кінцеві пункти маршруту. Посадка та висадка пасажирів з автобуса проводиться на їх вимогу місцях зупинки громадського транспорту, а також в інших місцях обов’язковим дотриманням Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ).

25. Посадка та висадка пасажирів автобуса, що здійснює перевезення в експресному режимі руху, проводиться на зупинках громадського транспорту.

26. Місця зупинки на міських і приміських маршрутах із значним пасажиропотоком обладнуються автопавільйонами, навісами, на яких розміщується інформація про рух автобусів на маршруті.

27. Залежно від виду сполучення на автобусах розміщується така інформація:

 • у разі здійснення міських та приміських перевезень на передньому трафареті – номер маршруту і найменування початкового та кінцевого пунктів; на боковому трафареті – найменування основних, де здійснюються проміжні зупинки; на задньому трафареті – номер маршруту; разі здійснення перевезень в експресному режимі руху та в режимі маршрутного таксі на передньому і боковому трафаретах над номером маршруту та найменуванням пунктів, де здійснюються зупинки, – напис відповідно червоною фарбою “Експрес”, чорною – “Маршрутне таксі”; біля дверей – позначення входу і виходу;
 • у разі здійснення міжміських та міжнародних перевезень на передньому і боковому трафаретах – найменування початкового та кінцевого пунктів маршруту (у разі здійснення міжнародних перевезень інформація подається двома мовами у два рядки: верхній – українською, нижній – мовою держави, до якої здійснюється перевезення).

У салоні автобуса розміщується така інформація:

1) витяг із цих Правил (у частині прав та обов’язків водія і пасажира);

2) позначення входу та виходу;

3) відомості про розмір штрафу безквитковий проїзд і перевезення неоплаченого багажу;

4) відомості про перевізника та страховика (найменування, адреса і телефон);

5) загальна пасажиромісткість із зазначенням окремо кількості місць для сидіння пасажирів;

6) позначення місць розташування аварійних виходів (із зазначенням способу їх відчинення), вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки;

7) напис “Не курити”, “Місця для пасажирів дітьми та інвалідів” (на міських та приміських маршрутах);

8) нумерація місць під час здійснення міжміських та міжнародних перевезень.

Розміри та освітлення інформаційних написів повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати у світлу і темну пору доби:

 • в салоні автобуса – з відстані не менш як 1 метр;
 • на передньому та задньому трафаретах – з відстані не менш як 15 метрів, на боковому – не менш як 3 метри.

28. На маршруті повинні бути передбачені:

 • майданчики для розвороту та короткострокової стоянки автобусів у початковому і кінцевому пунктах маршруту;
 • посадкові майданчики на проміжних пунктах зупинки.

Місцями зупинки автобусів на приміських та міжміських маршрутах визначаються автостанції, у разі їх відсутності – місця розташування автопавільйонів, на яких розміщується інформація, що містить найменування зупинки, початкового та кінцевого пунктів маршруту і час відправлення автобусів.

Місця зупинки автобусів приміських маршрутів на території населених пунктів, крім автостанцій, погоджують виконавчі органи сільських, селищних і міських рад.

Місця зупинки автобусів на міських маршрутах обладнуються автопавільйонами, трафаретами з найменуванням зупинки і номерами маршрутів, відомостями про режим роботи автобусів, найменуванням початкового та кінцевого пунктів маршруту.

У разі коли інтервал руху на міському маршруті не перевищує 10 хвилин, на трафаретах зазначається інтервал руху протягом доби, в разі більшого інтервалу – час відправлення автобусів із зупинки.

Відомості про режим руху автобусів у вихідні та святкові дні наводяться як примітка до основної інформації.

На зупинках автобусів, що здійснюють перевезення в експресному режимі руху та режимі маршрутного таксі, на трафареті над назвою зупинки розміщується напис червоною фарбою “Експрес”, чорною – “Маршрутне таксі”.

Зупинки на вимогу обладнуються трафаретом з написом чорною фарбою “На вимогу”.

Розміри написів на трафаретах, що розміщені у місцях зупинки, повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати з відстані не менш як 3 метри.

29. Перевезення пасажирів приміськими та міжміськими маршрутами межах території однієї області (внутрішньообласні маршрути) здійснюється на підставі договору про організацію перевезень, укладеного відповідно до законодавства. Типова форма такого договору, що повинен містити чіткі вимоги стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху під час виконання договірних зобов’язань, затверджується Мінтрансзв’язку.

30. Перевезення пасажирів приміськими та міжміськими маршрутами, які виходять за межі території областей (міжобласні маршрути), здійснюється на підставі дозволу, який видається в установленому законодавством порядку. Витяг дозволу повинен перебувати в автобусі.

31. На маршрутах використовуються автобуси загального призначення, категорія та клас яких відповідають вимогам, установленим для міського, приміського, міжміського міжнародного транспорту, пасажиромісткість – пасажиропотоку урахуванням забезпечення доступу до об’єктів соціального, медичного та культурного призначення для осіб особливими потребами. Вимоги до структури рухомого складу встановлює замовник регулярних перевезень.

32. Забороняється надання послуг з перевезення пасажирів використанням автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.

{Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 125 ( 125-2008-п ) від 27.02.2008 – набирає чинності з 1 січня 2012 року}

33. Перевезення пасажирів за міськими і приміськими маршрутами здійснюється звичайному режимі (основний вид перевезень), також експресному режимі та режимі маршрутного таксі (додаткові види перевезень).

Перевезення пасажирів режимі маршрутного таксі організовується за наявності сполучення звичайному та/або експресному режимі руху автотранспорту або руху інших видів транспорту.

34. Перевізник проводить стажування водія перед переведенням його на новий маршрут або на відмінну модель автобуса, ознайомлює з паспортом маршруту та видає водію погоджений замовником перевезень витяг з нього, також формуляр разі здійснення міжнародних нерегулярних та маятникових перевезень.

35. Перевізник самостійно забезпечує у повному обсязі перевезення пасажирів відповідно до умов договору про організацію перевезень або дозволу, в тому числі резервними автобусами, на випадок виходу автобуса з ладу чи збільшення пасажиропотоку.

36. У разі виникнення потреби в короткочасному залученні додаткової кількості автобусів для задоволення підвищеного попиту на перевезення міським або приміським маршрутом замовник перевезень видає перевізникові тимчасове рішення про використання для перевезень додаткових автобусів на строк до трьох діб, якщо це передбачено умовами договору.

У разі здійснення перевезень на маршруті кількома перевізниками, договір з якими передбачає можливість залучення додаткових автобусів, замовник пропонує кожному з них забезпечити перевезення пропорційно до затвердженої для таких перевізників кількості рейсів.

37. У разі виходу ладу автобуса (припинення перевезення через настання надзвичайної або невідворотної за даних умов події) приміського міжміського сполучення водій здійснює пересадку пасажирів в інший автобус, яким пасажири будуть доставлені до найближчої автостанції чи кінцевого пункту призначення. У такому разі на приміському маршруті пасажиру повертається повна, на міжміському невикористана вартість квитка. Перевізник організовує подальшу поїздку пасажирів.

Оплата послуг перевізника з попутного перевезення пасажирів до найближчої автостанції у міжміському сполученні здійснюється рахунок коштів перевізника, під час рейсу якого відбулася пересадка пасажирів.

У разі виходу з ладу автобуса міського сполучення перевізник повертає пасажирам повну вартість квитка, подальша поїздка оплачується та здійснюється ними самостійно.

38. Відправлення автобуса, що здійснює перевезення в режимі маршрутного таксі, відбувається відповідно до затвердженого розкладу руху, незалежно від кількості пасажирів у салоні.

39. Замовник регулярних перевезень за міськими автобусними маршрутами може залучити на конкурсних засадах суб’єкта господарювання для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів і підготовки інформації про роботу перевізників.

Замовник регулярних перевезень не має права залучати суб’єктів господарювання, які надають послуги з перевезень, діють на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих перевізників або груп перевізників чи контролюються зазначеними суб’єктами.

40. За договором перевезення пасажира автобусом перевізник зобов’язується безпечно перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здавання ним багажу – доставити до пункту призначення багаж та видати його пасажиру або уповноваженій ним особі. Пасажир зобов’язується внести установлену плату проїзд, в разі здавання багажу до багажного відділення – плату його перевезення.

41. Пасажир повинен мати квиток на проїзд, квитанцію на перевезення багажу міжміськими маршрутами регулярних перевезень, які дійсні тільки на зазначений у них день і рейс автобуса.

Особа, що придбала квиток, повинна здійснити посадку в автобус на автостанції, зазначеній у квитку, або за попереднім погодженням з автостанцією та внесенням відповідної позначки до квитково-касового листа на іншій зупинці, передбаченій розкладом руху. У разі відсутності попереднього погодження та запізнення на рейс оплачене місце за пасажиром не зберігається.

У разі втрати документа на проїзд пасажир до посадки не допускається, вартість документа на проїзд не повертається, дублікат не видається, претензії не приймаються. разі відсутності у пасажира документа на проїзд, а за наявності у нього пільг – документа, що підтверджує право на пільговий проїзд, пасажир вважається таким, що не має права на проїзд.

{Пункт 42 виключено на підставі Постанови КМ N 125 ( 125-2008-п ) від 27.02.2008}

43. На міжміських маршрутах не дозволяється перевозити дітей віком до 10 років без супроводження дорослих, за винятком випадків перевезення дітей до загальноосвітніх дошкільних навчальних закладів сільській місцевості автобусами внутрішньообласних маршрутів та регулярних спеціальних перевезень.

44. Право позачергового входу в автобус мають вагітні жінки, інваліди, пасажири з дітьми дошкільного віку, особи похилого віку.

Для зазначених категорій пасажирів у передній частині салонів автобусів міських та приміських маршрутів відводяться місця для сидіння.

Регулярні спеціальні перевезення

45. Регулярні спеціальні перевезення організовуються для перевезення працівників підприємств, установ та організацій, учнів, студентів, туристів, екскурсантів та інших організованих груп пасажирів.

46. Регулярні спеціальні перевезення здійснюються на підставі договору, згідно з яким перевізник надає підприємству, установі та організації, яка виступає замовником транспортних послуг, послуги з перевезення організованої групи пасажирів за певним маршрутом і визначеним розкладом руху, протягом передбаченого договором строку.

47. Перевізник проводить стажування водіїв перед переведенням його на новий маршрут або на відмінну модель автобуса, видає паспорт маршруту із зазначенням схеми маршруту, графіка руху автобуса, графіка роботи та відпочинку водіїв.

48. Під час здійснення регулярних спеціальних перевезень пасажирський перевізник забезпечує в установленому законодавством порядку страхування пасажирів.
{Пункт 48 в редакції Постанови КМ N 125 ( 125-2008-п ) від 27.02.2008}

49. Передній трафарет автобуса повинен містити напис чорною фарбою “Спеціальне перевезення” та офіційне найменування (повне або скорочене) замовника транспортних послуг.

У салоні автобуса розміщується інформація про перевізника та страховика із зазначенням найменування, адреси, номера телефону і страхової суми.

50. Під час здійснення регулярного спеціального перевезення водій повинен мати копію договору із замовником транспортних послуг та паспорт маршруту.

 

Перевезення ручної поклажі та багажу

75. Плата перевезення ручної поклажі не справляється разі перевезення її у салоні автобуса:

 • міжміського або міжнародного сполучення – не більше однієї одиниці ручної поклажі;
 • міського або приміського сполучення – не більше двох одиниць.

Ручна поклажа перевозиться у салоні автобуса під наглядом пасажира.

За перевезення ручної поклажі у салоні автобуса понад норму пасажира справляється плата за тарифом, встановленим згідно із законодавством.

У разі здавання ручної поклажі до багажного відділення транспортного засобу за її перевезення справляється плата як перевезення багажу.

76. Багаж пасажирів перевозиться багажному відділенні автобуса (якщо це передбачено конструкцією автобуса) за плату.

У разі відсутності багажного відділення багаж перевозиться в салоні автобуса (одна одиниця – безоплатно, решта – за плату згідно з тарифом).

Багаж, що перевозиться в салоні автобуса, повинен бути розміщений так, щоб не заважати вільному проходу пасажирів уздовж салону автобуса та не блокувати доступ до основних і аварійних виходів.

Перевізник може здійснювати перевезення багажу вантажним автомобілем. Максимальна кількість місць багажу, що приймається до перевезення, визначається перевізником, але не може бути менше двох одиниць від одного пасажира.

77. Право на отримання багажу має пасажир, що здав його для перевезення.

78. Пасажир під час здавання багажу для перевезення має право оголосити його цінність, сплативши встановлену суму.

79. Після завершення перевезення багаж зберігається перевізника протягом доби без оплати. За зберігання багажу строком понад добу справляється плата за визначеним перевізником тарифом, якщо інше не передбачено законодавством.

80. Багаж (його частина), не доставлений особі протягом 14 діб після надходження заяви про його видачу, вважається втраченим і пасажирові, що оголосив цінність багажу, повертається компенсація у зазначеному розмірі та плата, що справлялася за його перевезення.

У разі коли цінність не оголошувалася, пасажирові повертається плата, що справлялася за перевезення багажу, а розмір компенсації визначається у судовому порядку.

81. Якщо втрачений багаж знайдено протягом року з дня подання заяви про його видачу, перевізник повинен повідомити про це пасажирові. Пасажир може одержати такий багаж протягом 30 днів, повернувши перевізникові гроші, виплачені як компенсація за втрату багажу.

82. У разі виявлення втраченого багажу чи ручної поклажі водій зобов’язаний за участю двох свідків скласти акт довільної форми детальним описом зовнішнього вигляду речей і здати їх разом з актом перевізнику.

Не затребувані протягом місяця у пункті призначення багаж ручна поклажа вважаються знахідкою.

83. Особи з обмеженими фізичними можливостями мають право на безоплатне перевезення засобів, призначених для особистого пересування (інвалідні візки, милиці тощо).

84. Не допускаються до перевезень:

 • небезпечні вантажі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів;
 • зброя та тварини, крім випадків, передбачених законом.

85. Перевезення тварин пасажирським автомобільним транспортом здійснюється в установленому законодавством порядку.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.