Management of the Korosten District State Administration

Head of the Korosten District State Administration

YURIY VOLODYMYROVYCH TARASYUK

Phone number of reception: (04142) 5-00-11

E. address: tarasuk@krstrda.zht.gov.ua


First Deputy Head of the Korosten District State Administration

KYRYCHENKO SERHIY VASYLYOVYCH

E. address: kyrychenko@krstrda.zht.gov.ua


Deputy head of the Korosten district state administration

LARISA VALERIIVNA KHORECHKO

E. address: khorechko@krstrda.zht.gov.ua


Deputy head of the Korosten district state administration

SIVKO VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH

E. address: v.syvko@krstrda.zht.gov.ua


Head of the Korosten District State Administration

KATERYNA IVANIVNA KORCHOVA

E. address: korchova@krstrda.zht.gov.ua

Leave a comment

Your email address will not be published.